EL-4 SZ típusú személygépjármű lengéscsillapító vizsgáló főbb jellemzői:

 • Az El-4 SZ típusú számítógéppel vezérelt lengéscsillapító vizsgáló berendezés alkalmas a gépjárművek lengéscsillapító vizsgálatához a mindenkor érvényben lévő jogszabályi előírások és minősítési feltételek alapján
 • Ezek a tulajdonságok lehetővé teszik a berendezés hosszú távon való alkalmazhatóságát a járművek lengéscsillapítóinak időszakos és a jármű javítás utáni ellenőrzéséhez, a forgalomba helyezés feltételeinek vizsgálatához a hatósági elvárások alapján
 • Az El-4 SZ típusú lengéscsillapító vizsgáló és az azzal együtt szállított, a TECHNIC-SOFT Kft. által  kifejlesztett lengéscsillapítót értékelő, Windows alapú számítógépes program kielégítik a jogszabályokban meghatározott műszaki feltételeket és követelményeket
 • Az El-4 SZ típusú berendezés alkalmazható 1.6 t tengelyterhelésig

Konstrukció:

 • A lengéscsillapító vizsgáló berendezés 3 fő részből áll:
  • 1 db jobb oldali pad rész
  • 1 db bal oldali pad rész
  • 1 db műszerállvány a számítógéppel, monitorral és nyomtatóval, kiértékelő szoftverrel, valamint az erős- és gyengeáramú vezérléssel
 • A pad részek süllyesztve kerülnek beépítésre, úgy, hogy a rázófelületek egy vonalba kerülnek
 • A berendezés már üzemelő szerelőaknára is telepíthető
 • A műszeregység mozgatható kivitelben készül
 • A lengéscsillapító egység (a mechanika) nyitott mozgó berendezésnek minősül, ügyelni kell a megfelelő munkavédelemre, ill. arra, nehogy valaki rálépjen a berendezésre. A számítógép bekapcsolása után fokozott figyelmet kell fordítani a véletlen indítás kizárására is
 • A hajtómotorok 2×2,2 kW-os teljesítménye úgy van meghatározva, hogy a méréshez szükséges nyomatékot biztonsággal teljesítsék. Csepegő víz ellen a motorok védettek
 • Az erősáramú vezérléshez 400V feszültség, 3×10A áramerősség szükséges, az elektromos vezérlőegység külön kapcsolószekrényben van elhelyezve. A berendezést a programmal vezérlő számítógép 230V feszültségű leágazáson is ide van csatlakoztatva. Az elektronikához szükséges egyenáramú feszültségeket a számítógép szolgáltatja
 • A berendezés indítása, működtetése történhet kézi úton programból, a számítógép billentyűzetéről, vagy az infra távvezérlővel. A mérési parancsok beadása történhet billentyűzetről, az infra távvezérlővel vagy a számítógép képernyőjének programfelületén a kezelő által figyelemmel kisérve (TV és/vagy monitor) az egérrel kattintva lehetségesek
 • A számítógép külön helyiségben is telepíthető a monitorral, de külön nagyképernyős TV készülék csatlakoztatásával, ami elfordítható, fali tartó konzolon a mérés helyszínén a mechanikai egységgel és a mérendő gépjárművel közös helyiségben nyer elhelyezést, a mérési folyamat a kezelőszemélyzet és a gépkocsivezető részéről folyamatosan nyomon követhető

Működési elv:

 • Az EL-4 SZ típusú lengéscsillapító vizsgáló berendezés az Európában elterjedt és ajánlott EUSAMA (Európai Lengéscsillapító Gyártók Szövetsége) elvének megfelelően működik. A vizsgált gépjárművön  nyugalmi állapotában mérhető statikus keréktalperőnek, vagyis a kerékterhelésnek, és a gerjesztési önfrekvencián mérhető dinamikus keréktalperő-minimumának arányát méri. Ez a mérőszám a gépjármű lengéscsillapítójára jellemző adat, értéke annak jóságától függ
 • A vizsgáló pad meghajtó motorja excenteren keresztül, szabványban rögzített állandó amplitúdójú lengésbe hozza a keréktámaszt (rázóasztal), és ezzel együtt a vizsgált gépjárműkerék, valamint a felfüggesztés rugózatlan tömegét. A meghajtómotor fordulatszáma a futóműrezonancia felett van.
 • A keréktámasz alatt vannak közvetlenül elhelyezve az elektronikus erőmérő cellák, amelyek folyamatosan továbbítják a számítógépnek a statikus és dinamikus keréktalperő értékeket. A megfelelő pontosság biztosítása érdekében oldalaként 4-4 db erőmérő cella kerül alkalmazásra
 • A mérés során először a statikus talperő mérése és tárolása történik meg, majd a meghajtó villanymotort indítja a számítógép és adott ideig működteti, majd leállítja. A leállítás után a villanymotor tengelyére szerelt lendítőtömeg csökkenő frekvenciájú szinuszfüggvény szerint tovább biztosítja a keréktámasz, és ezzel együtt a gépkocsikerék gerjesztését. Amikor a csökkenő gerjesztőfrekvencia eléri a járműkerék és a felfüggesztési rendszer saját lengési frekvenciáját, rezonancia alakul ki. A rezonanciafrekvencián, ami a gépjármű futóművének a legkedvezőtlenebb helyzete, a mért dinamikus talperőértékek eltérése a statikus értéktől a legnagyobb. A számítógép meghatározza ezen talperőértékek minimumát, és az alábbi képlet szerinti százalékos viszonyszámot képezi a csillapítás hatásosságának mértékére:
 • A lengéscsillapítás mértéke =

Dinamikus talperő minimum
------------------------------------------------- x 100

Statikus talperő

 • A dinamikus talperőértékek időbeli lefutását a számítógép folyamatosan méri és tárolja, így lehetőségünk van mérés után a diagramok megtekintésére és kinyomtatására is

Műszaki adatok:

 • Típus: EL-4 SZ
 • Minimális kerékterhelés: 500 N
 • Maximális kerékterhelés: 8000 N
 • Minimális vizsgálható nyomtáv: 900 mm
 • Maximálisan vizsgálható nyomtáv: 2100 mm
 • Rázóasztal súlya: 6,3 kg
 • Rázóasztal mérete: 600 x 260 mm
 • Rázóasztal gerjesztési lökethossza: 6 mm
 • Meghajtómotorok teljesítménye: 2 x 2,2 kW
 • Tápfeszültség: 400V, 50 Hz
 • Mérési elv: EUSAMA
 • Erőmérő cella: nyúlásmérő bélyeges mérőhíd
Technic-Soft Kft. @ 2006

Technic-Soft fékpad fékerőmérő futóműholtjátékvizsgáló, légfékvizsgáló fékpadátalakítás